W zespole możemy łączyć nasze uzdolnienia i zoptymalizować naszą wydajność. Dlatego jest dla nas bardzo ważne traktować się po partnersku i zaufać sobie.

Ponadto nasi pracownicy rozwijają swoje uzdolnienia przez cały czas. Są otwarci na nowe zadania i zmiany i mają silne poczucie inicjatywy.

CPA