Impressum

Verpa Folie Weidhausen GmbH

Mödlitzer Straße 46 / 48
96279 Weidhausen

Postfach 08

96279 Weidhausen

Niemcy - Germany

Telefon: +49 9562 9822-0
Telefaks: +49 9562 9822-50

E-Mail:

Prezesi spółki: André Baumann, Thomas Grebner, Peter Griebel

Registergericht: Coburg, HRB 656
Numer rejestracyjny VAT: DE 132453524

Wdrożenie strony internetowej

IT NETWORKS datentechnik pro

96472 Rödental, Oeslauer Str. 122
Im Web: it-networks.de
Email:

1. TREŚĆ OFERTY INTERNETOWEJ

Autor nie bierze odpowiedzialności za aktualność, prawidłowośćm kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności przeciwko autorom, które odnoszą się do szkód materialnych lub ideowych, które zostały spowodowane przez używanie lub nieużywanie dostępnych informacji lub przez używanie nieprawdiłowych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile autor nie jest winny umyślnie lub w sensie rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty są nieobowiązujące i zawierają VAT. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo dokonania zmian, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całą ofertę bez oddzielnych zapowiedzi lub do wstrzymania opublikowania na pewien czas lub całkowicie.

2. ODSYŁACZE I LINKI

Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośnikach na cudze strony („hiperłącze”), które znajdują się poza sferą jego odpowiedzialności, odpowiedzialność wejdzie wyłącznie w tym wypadku w życie, w którym autor ma pojęcie o treściach i dla niego technicznie możliwe i dostosowane do możliwości jest uniemożliwić używanie, jeżeli chodzi o treści bezprawne. Autor oznajma tym samym wyraźnie, że w momencie wstawienia linka nie były rozpoznawalne żadne nielegalne treści na stronach powiązanych. Autor nie ma wpływu na aktualne i przyszłościowe nadanie formy strony, na treści lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego dystansuje się tym samym wyraźnie od wszystkich treści powiązanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linka. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków, które zostały wstawione poza własnej oferty internetowej, i odnośników jak również zapisy cudzych w przez autora wstawionych księgach pamiątkowych, forów dyskusyjnych, list linków, list wysyłkowych i we wszystkich innych formach baz danych, na które treści zewnętrzny dostęp zapisywania jest możliwy. Za nielegalne, nieprawidłowe i niekompletne treści i w szczególności za szkody, które powstawają przy używaniu lub nieużywaniu takich oferowanych informacji, jest odpowiedzialny jedynie usługodawca strony, na którą prowadzi link, a nie ten, kto wskazuje przez linki na odpowiednie opublikowanie.

Uwaga:

Poprzez wyrok z 12. maja 1998 r. - 312 O 85/98 - „Odpowiedzialnosć za linki” Sąd Krajowy w Hamburgu zdecydował, że osoba wstawiająca linki ewentualnie jest odpowiedzialna za treści powiązanej strony. Temu można tylko zapobiec - tak KSD -, jeżeli się strona wyraźnie dystansuje od tych treści. Tym samym dystansujemy się wyraźnie od wszystkich treści, znajdujących się na naszej stronie pod linkami, i nie przywłaszczamy sobie tych treści.

3. PRAWO AUTORSKIE I UŻYWANIA ZNAKÓW ZASTRZEŻONYCH

Autor dąży do uwzględnienia praw autorskich użytych grafik, dokumentów tonu, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach, do używania przez niego stworzonych grafik, dokumentów tonu, sekwencji wideo i tekstów lub do odwoływania się do grafik bez licencji, dokumentów tonu, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie w ofercie internetowej wymienione i ewentualnie przez strony trzecie chronione znaki towarowe podlegają bez zastrzeżeń przepisom ważnym prawa używania znaków zastrzeżonych i prawa posiadania odpowiednio wpisanych własności. Jedynie przez niewymienienie nie należy stwierdzić, że znaki towarowe nie są chronione przez prawa strony trzeciej!

Prawa autorskie dla opublikowanych, przez autora stworzonych obiektów pozostają jedynie u autora strony. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów tonu, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub wydrukowanych publikacjach nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.